top of page

Ultrafunkcyjne

All-in-one

Cały system wentylacji z odzyskiem ciepła

w połączeniu z ogrzewaniem lub schładzaniem powietrza w pomieszczeniu w jednym kompaktowym urządzeniu zawierającym maks. dwa elementy. Bez konieczności rozprowadzenia instalacji świeżego powietrza i zużytego po budynku (standard dla wielu rozwiązań centralnych  systemów wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych - systemy VAV, systemy tradycyjnych rozwiązań aktywnych belek chłodzących).

Tylko 1 urządzenie

Tylko jedno urządzenie - brak konieczności zastosowania wielu urządzeń

 w pomieszczeniu (osobno dla klimatyzacji, osobno dla ogrzewania, osobno dla wentylacji).

Prosta zmiana funkcji

Możliwość zmiany przeznaczenia i funkcji oraz urządzenia po czasie np. zmiana systemu z wentylacyjnego na wentylacyjno-klimatyzacyjny lub wentylacyjno-ogrzewczy (konieczność wymiany samego panelu frontowego nawiewno-wywiewnego na iPANEL-I lub odwrotnie).

Brak projektu i doboru

Brak konieczność wykonania projektu wentylacji i klimatyzacji bo urządzenie jest już zwymiarowane na określoną powierzchnię. Możliwość dowolnej konfiguracji ilości elementów odpowiedzialnych za wentylację oraz za schładzanie i ogrzewanie pomieszczeń, np. jedno może być wyposażone w moduł iRECOVERY, a reszta nie.

bottom of page