top of page

Ultrapłaskie

Tylko 4,5 cm

Indukcyjny panel klimatyzacyjny iPANEL-I cechuje głębokość do 45 mm dla wersji bez wstępnego uzdatniania powietrza oraz

63 mm dla wersji z wstępnym uzdatnieniem powietrza. Ten wymiar ogranicza tylko dostępna technologia armatury hydraulicznej - zawór trójdrogowy

z siłownikiem, którego najmniejsza głębokość nie jest mniejsza niż 40 mm.

Ukryta wentylacja

Nawet po doposażeniu w moduł odzysku ciepła iRECOVERY wymiary indukcyjnego panelu klimatyzacyjnego iPANEL-I nie ulegają zmianie. Moduł odzysku ciepła iRECOVERY jest usytuowany i ukryty

w przegrodzie zewnętrznej pomieszczenia (jest niewidoczny) i poszerza funkcje indukcyjnego panelu klimatyzacyjnego iPANEL-I o wentylację z odzyskiem ciepła ale bez zmiany jego wymiarów.

2 technologie w 1

Ultrapłaskie wymiary iPANEL-I są możliwe dzięki zintegrowaniu zalet dwóch technologii klimakonwektora wentylatorowego oraz indukcyjnego urządzenia klimatyzacyjnego. Z obu tych rozwiązań iPANEL-I łączy tylko ich zalety. Wiele godzin przeprowadzonych na symulacje CFD pozwoliło uzyskać wymagane osiągi przy jednoczesnej minimalizacji wymiarów urządzenia.​​​

Indukcja i efekt Coanda

Ultrapłaskie wymiary iPANEL-I są możliwe także dzięki zastosowaniu specjalnego panelu dyfuzyjnego wykorzystującego zjawisko indukcji powietrznej i efektu Coanda. Zintegrowany wentylator może być wymiarowany na znacznie mniejsze przepływy powietrza niż tradycyjny klimakonwektor dzięki czemu jego wymiary są mniejsze. Podobnie zastosowanie rozwiązania z grupą kolektorów powietrznych pozwala na uzyskanie zwiększonego stopnia indukcji oraz polepsza organizację przepływu wewnątrz

i w obrębie iPANEL-I.

bottom of page